Bouwmaat Heerlen

Bouwmaat is een bouwmaterialen groothandel die zich richt op professionals in de bouw. In Heerlen hebben wij binnen de huisstijl die Bouwmaat landelijk voert een vestiging ontworpen en hiervoor de vergunningen verzorgd. Aangezien de hal een bruto vloeroppervlak van ruim 3000m2 heeft, waren de voornaamste uitdagingen bij dit project het verzorgen van een goede opvang van hemelwater op het eigen terrein, het ontwerpen van een efficiënte constructie in overleg met aannemer en constructeur en het realiseren van één groot brandcompartiment in overleg met de adviseur brandveiligheid. Door deze uitdagingen op te lossen hebben we een herkenbaar en praktisch pand kunnen realiseren.