Bouw en nazorg

Tijdens de bouw zorgen we voor een mooie en correcte realisatie van het ontwerp. Op basis van het bestek sturen we op kwaliteit, planning en budget. In veel gevallen verzorgen onze projectleiders dit bouwmanagement. Bij zeer omvangrijke projecten werken wij samen met vaste partijen.

Het gaat er bij de uitvoering niet alleen om dat het ontwerp op de juiste manier gerealiseerd wordt. We letten ook op zaken als de veiligheid op de bouwplaats en spelen in op onvoorziene omstandigheden. XS architecten houdt het graag simpel: we ervaren dat een goede voorbereiding het halve werk is en streven vanuit die gedachte naar een zo effectief mogelijk bouwmanagement.

Als de bouw is afgerond zijn wij nog niet klaar. We zorgen ervoor dat uw project op de juiste manier gedocumenteerd wordt (as-built of revisietekeningen) en dat alle opleverpunten worden afgewerkt. Zo kunt u zich concentreren op uw verhuizing.