Ontwerp

We ontwerpen altijd van de grote lijn naar het detail. In de beginfase van een project gebruiken we referentiebeelden, schetsen en schema's om tot een eerste idee te komen voor het ontwerp. Op die manier weten we ook zeker dat we op uw golflengte zitten. Het eigenlijke ontwerpwerk doen we in een 3d model, zodat de werking van de ruimte en de samenhang tussen de functies duidelijk wordt. Het 3d model is in elk stadium voor u beschikbaar zodat u dit op uw eigen pc of tablet kunt beoordelen.

Ook maken we een kostenraming, zodat u de haalbaarheid van uw ambitie tijdig kunt toetsen en eventueel bijsturen.