VISIE

Een transparant proces

We kennen de bouw van binnenuit maar zijn onafhankelijk. Onze enige inkomstenbron is het honorarium dat wij van onze opdrachtgevers ontvangen. Door onze projecten gedetailleerd uit te werken zorgen we dat uw leveranciers minder risico hoeven te calculeren. Zo krijgt u als opdrachtgever grip op het proces.

Een gezonde omgeving

Duurzaam ontwerpen is het begin. Wij zetten de volgende stap door gebouwen te maken die bijdragen aan lichamelijk en geestelijk welbevinden. Dat gaat niet alleen om vormgeving, maar ook om een looplijnen, licht, akoestiek, binnenklimaat en luchtkwaliteit.

Veiligheid centraal

Als opdrachtgever krijgt u te maken met een grote regeldruk. In de eerste plaats is er de bouwregelgeving, maar uw bedrijf heeft ook te maken met richtlijnen en wetten die de gezondheid van uw medewerkers, gasten en cliënten beschermen. Wij houden hier rekening mee in onze ontwerpen. Zo beperken wij uw afbreukrisico en helpen wij een veilige omgeving te creëren voor u, uw cliënten en uw gasten.

Meer dan de som der delen

Voor elk project stellen we een passend team met een vast aanspreekpunt samen. In dat team werken architecten, interieurarchitecten, bouwkundigen en projectleiders samen om projecten te realiseren waarin alle onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Financierbaarheid

Hoe beter een project is voorbereid, hoe kleiner de financiële risico’s. Een degelijke voorbereiding en goed onderbouwde kostenraming helpen om gemakkelijker en tegen betere condities te financieren. Bij verschillende opdrachtgevers hebben wij inmiddels een uitgebreid track record opgebouwd als het gaat om het begroten van projecten.

Architectuur

… is een taal met materialen, kleuren, ruimtes, vormen, stijlmiddelen en details zijn als woorden, idioom en grammatica. Iedereen begrijpt deze taal, en hij helpt ons om onze weg te vinden in een stad of gebouw. Maar architectuur en interieurarchitectuur zijn ook sterke middelen om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden. In ons bureau staat dit centraal. Vanuit die overtuiging maken we bewust gebruik van herkenbare beelden die onze plannen begrijpelijk maken voor de gebruiker.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de ‘customer journey’. Door ons te verdiepen in elke stap die een gebruiker / bezoeker zet, kunnen we onze ontwerpopgave helder definiëren.