Algemeen

Wat doet een architect?

Ruimtelijk ontwerp vormt het zwaartepunt van onze werkzaamheden. We ontwerpen omgevingen waar mensen verblijven en zich bewegen. Om te zorgen dat die mensen zich prettig voelen, moeten we begrijpen wat belangrijk voor hen is. Dat vraagt naast bouwkundige kennis ook kennis over materialen, licht, duurzaamheid, processen, contracten en financiële zaken.

Maken jullie ook bouwkundig tekenwerk?

Ja, dit vormt bijna het grootste deel van onze werkzaamheden. Een goede bouwkundige uitwerking van een project levert veel winst op tijdens de uitvoering.

Ik heb een projectbureau in de arm genomen, die verzorgen toch al het architectenwerk?

Dat kan, maar vaak huren ze daar een architect voor in. En in veel gevallen zijn wij de beste keuze.

Hoe lang duurt het om een bouwvergunning (omgevingsvergunning) te krijgen?

Als een aanvraag binnen het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de wettelijke verplichting om een vergunning binnen 8 weken te verlenen. Daarbij kan eenmalig een verlenging van 6 weken gegeven worden. Als de aanvraag incompleet is, wordt de periode verlengd om de stukken aan te vullen. Na verlening volgt een inzagetermijn van 6 weken. De vergunning wordt onherroepelijk als in die periode geen ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend.

Hebben jullie goede contacten bij gemeente X?

We focussen op professionaliteit, goede aanlevering en het naleven van termijnen. Daarnaast hebben we in diverse gemeentes goede ingangen.

 

Wanneer is een uitgebreide procedure nodig?

Bij nieuwe initiatieven moet het bestemmingsplan vaak gewijzigd worden. Dan wordt de zogenaamde uitgebreide procedure gevolgd in plaats van de reguliere. Deze uitgebreide procedure duurt gemiddeld negen maanden tot een jaar, maar bij bezwaar van omwonenden kan dit nog langer duren.

 

Jullie doen veel in fastfood, maar ik wil iets heel anders, kunnen jullie dat ook?

Ja, dat kunnen we zeker. De kracht van ons bureau zit in onze werkprocessen en in ons gevoel voor routing en ruimtebeleving: deze kracht kunnen wij vertalen naar iedere (retail)omgeving.

 

Ik wil bouwen. Ga ik eerst naar een aannemer of eerst naar een architect?

Elk project begint met een goed en duidelijk bouwplan. Dat is het vak van de architect, dus het loont om te beginnen met de architect. Een aannemer weet het meest over de uitvoering en de bouwpraktijk. Daarom kan de aannemer kan al vrij snel aansluiten en meedenken over bouwmethodiek en kosten.

 

Wat betekent jullie naam?

XS staat voor Xperience Space. Dat is de kern van wat wij doen: we zijn vormgevers van ruimtes die prettig aanvoelen en die functioneel zijn.

 

Hoe werkt XS?

Werken jullie in 3D?

Zodra de uitgangspunten van het project zijn bepaald, werken wij in 3D. Dit verbetert de communicatie en kwaliteit van de besluiten enorm en draagt bij aan de efficiency van het werkproces.

Doen jullie aan BIM?

BIM betekent bouw Bouw Informatie Model. Wij vinden het fantastisch om met adviseurs, bouwers en leveranciers samen te werken op een BIM-platform. Het helpt ons de bouwvoorbereiding te verbeteren en faalkosten te elimineren. Een belangrijk deel van innovatiebudget besteden we aan de ontwikkeling hiervan.

Werken jullie met Revit?

Ook. Revit is een fantastisch programma, maar we werken voornamelijk met Archicad. Daarmee kunnen we perfect in IFC exporteren – de open standaard voor BIM.

Wat is jullie filosofie over duurzaam bouwen?

Voor ons is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Bouwen doe je voor de toekomst, dus de eisen van vandaag zijn een minimum ambitieniveau. Tegelijk zijn we terughoudend als het gaat om experimenten met nieuwe materialen en systemen, onze opdrachtgever is nooit een proefkonijn.

Ik zie dat jullie voor grote retailers werken. Hoe verenigen jullie dat met je eigen ethische principes?

Door onze focus op logistiek en proces kunnen we opdrachtgevers in retail, horeca en zorg goed helpen en adviseren. We zien de inspanningen die deze opdrachtgevers doen om te innoveren en zichzelf te verbeteren en we proberen daar in onze rol het maximale aan bij te dragen.

Welke projecten passen bij XS?

Wat is jullie expertise op het gebied van retail- en horecaprojecten?

XS is gespecialiseerd in het vertalen van bedrijfsconcepten naar gebouwen. Gebruikersgemak en ruimtebeleving staan centraal in ieder ontwerp.

Wat is jullie expertise op het gebied van zorgprojecten?

Vanuit de aandachtsgebieden van (sociale) hygiëne, infectiepreventie en routing ontwikkelen we een goede praktijkinrichting. Deze aanpak, gecombineerd met ons gevoel voor hospitality, zorgt voor een optimale beleving van de ruimte door zowel de patiënt als de zorgprofessional.

Doen jullie woningbouw?

Ook bij woningbouw zetten we onze expertise graag in. XS is met name betrokken bij complexe inpassingen, herontwikkelingen en inbreidingslocaties. Grootschalige woningbouwprojecten laten we liever aan een ander over.

Maken jullie passiefhuizen?

Ja, hiervoor hebben we een concept ontwikkeld.

Ik heb een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), kunnen jullie me helpen?

We zijn u graag van dienst. Wel hebben we bij CPO een voorkeur voor projecten in onze eigen regio. Dit in verband met het intensieve overlegtraject dat bij dit soort projecten hoort.

Voor een kleine verbouwing kan ik zeker beter met een aannemer en/of bouwkundig tekenaar werken?

Onze meerwaarde als architect is dat wij niet in vierkante meters uitbreiding denken, maar in slimme ruimtelijke oplossingen. Daardoor komen we vaak tot oplossingen die meer met minder maken. Aan een eenvoudige uitbouw kunnen we niet veel toevoegen, maar een ingreep om van uw huis een thuis te maken is zeker aan ons besteed.

Mijn project is in het buitenland. Is dat voor XS een probleem?

Regelmatig voeren wij projecten uit in België, Luxemburg, Scandinavië en IJsland. In de vergunningstrajecten werken we over het algemeen samen met lokale partners.

Bovendien is ons bureau ingeschreven als architect bij de Architektenkammer Bayern en hebben we een aantal Duitssprekende collega’s in ons kantoor. Ook kunnen we met lokale partners werken voor vergunningsaanvragen en bouwtoezicht, indien gewenst onder de HOAI.

Ontwikkelt XS Architecten zelf projecten?

Nee, wij werken voor projectontwikkelaars en willen niet tegelijk hun concurrent zijn.

Ik ben ontwikkelaar. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

Met name in projecten waarbij verschillende functies samenkomen zoals retail, horeca, zorg en wonen, kunnen wij met onze specifieke kennis toegevoegde waarde leveren.

Heeft XS Architecten een herkenbare stijl?

Ja, in de manier waarop we de huisstijl van onze opdrachtgevers toepassen, kunt u onze bureauhandtekening herkennen. Net als in de manier waarop wij ruimtelijkheid en compositie benaderen.

Ik heb een idee/stijl waar ik erg enthousiast over ben. Kan ik daarmee bij jullie terecht?

Wij zullen altijd op zoek gaan naar de vraag achter uw idee. En soms kan dat betekenen, dat we denken dat er betere oplossingen zijn. Maar het toepassen van een stijl is voor ons geen doel op zich.

Ik wil een nieuwe retail-, horeca- of zorgconcept ontwikkelen. Kunnen jullie me helpen?

Ja en nee. Conceptontwikkeling gaat verder dan architectuur en interieur. Het is een vak dat raakvlakken heeft met andere expertises, zoals marketing, psychologie, bedrijfskunde en informatica. We kennen collega’s die daar veel beter bij kunnen helpen. Als architecten denken we wel graag vanaf een heel vroeg stadium mee over de samenhang van al deze aspecten en de vertaling naar de praktijk.

Financieel

Wat is jullie verdienmodel?

XS Architecten is onafhankelijk. Onze inkomsten komen voor 100% vanuit onze opdrachtgevers. We zijn een commercieel bedrijf en streven voortdurend naar optimalisatie van onze dienstverlening zodat onze prijzen marktconform blijven.

Werken jullie op no cure no pay basis?

Bijna ieder project start met een haalbaarheidsonderzoek. Soms blijkt daaruit dat de plannen niet haalbaar zijn. Elke opdrachtgever probeert zo min mogelijk af te boeken en daar helpen we bij. Door zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, waardoor de startkosten beperkt kunnen blijven. Maar we sturen altijd een rekening.

Wat kost een architect?

Als een architect zijn werk goed doet, levert hij een kostenbesparing op voor de opdrachtgever. Natuurlijk kost ons werk geld. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het werk bestaat het honorarium uit een percentage van 2% tot 10% van de stichtingskosten. Het is onze uitdaging om in het ontwerp en de uitwerking daarvan zulke hoge kwaliteit te leveren dat de faalkosten tot een minimum beperkt worden.

Mijn architect declareert maandelijks zijn uren en kosten. Achteraf blijkt het project dan altijd duurder dan verwacht. Wat kan ik verwachten bij XS?

Wij werken bij voorkeur met een aanneemsom voor onze werkzaamheden. Dat geeft gedurende het hele project duidelijkheid. Meerwerk is alleen aan de orde als de opdracht tussentijds wijzigt.

Mijn architect berekent zijn honorarium als een percentage van de bouwsom. Hoe gaat XS hiermee om?

Hoewel de bouwkosten een duidelijke aanwijzing geven voor de omvang van een opdracht, zijn we hier geen voorstander van. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het werk bestaat het honorarium uit een percentage van 2% tot 10% van de stichtingskosten. De prikkel om het beste gebouw voor de beste prijs te realiseren, blijft op deze manier aanwezig.

Doet XS mee aan prijsvragen?

Wij doen principieel niet mee aan prijsvragen, omdat we vinden dat deze een te groot beslag leggen op onze middelen. In plaats daarvan werken we liever aan eigen innovaties.

Onafhankelijkheid

Hebben jullie vaste partners met wie je werkt?

XS Architecten werkt met een groot netwerk van partners in het advies- en ontwerptraject. Een lijst vindt u hier (link). De werkzaamheden van deze partners worden altijd rechtstreeks aan de opdrachtgever aangeboden. Wel is het gebruikelijk dat wij deze coördineren.

Werken jullie met eigen aannemers?

Nee, wij vinden dat niet passen bij onze onafhankelijke rol als architect. Wel is er een lange lijst van aannemers die we kunnen aanbevelen, met elk hun eigen specialisatie en werkwijze.

Wij zijn leverancier. Kunnen jullie ons product voorschrijven in ruil voor een commissie of kickback?

Dat kunnen we niet. Als uw product past in ons project, zullen we het aanbevelen, maar uw marketingbudget is wat ons betreft beter besteed aan service en aftersales.

Zijn jullie aangesloten bij (branche)organisaties?

XS Architecten is ingeschreven in de Bayerische Architektenkammer. Ook zijn we een erkend leerbedrijf.

Werken jullie met flexibele schil en freelancers?

We geloven in de kracht van ervaring. Ons streven is maximale continuïteit, zowel met onze opdrachtgevers als intern. Bij een lange samenwerking, is een half woord genoeg. Toch werken ook wij soms met freelance medewerkers en ingehuurde krachten als de markt dat vraagt.

Service Level

Wat gebeurt er als ik niet tevreden ben over jullie werk?

Het kan voorkomen dat u niet blij bent met onze service of met een ontwerp. Wij zullen ons altijd inspannen om fouten te herstellen of de plannen aan te passen aan uw wensen. Mocht dat niet helpen, dan volgen wij de DNR 2011 bij het oplossen van de ontstane situatie.

Wat gebeurt er als jullie een fout maken en ik leid schade?

Ons bureau is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, volgens de richtlijnen van de BNA. Onze verzekeraar stelt wel als voorwaarde dat wij de DNR 2011  van toepassing verklaren op onze werkzaamheden, zodat de rechtsverhouding goed geregeld is.

Kan ik een afspraak in de avond of het weekend maken?

Afspraken in het weekend zijn voor ons ongebruikelijk, maar voor particuliere afspraken, informatieavonden en presentaties zijn we regelmatig ’s avonds op pad.

Ik heb een spoedklus. Hoe snel kunnen jullie reageren?

Afhankelijk van de complexiteit van de vraag kunnen we binnen enkele dagen tot weken een plan of advies maken.

Overige vragen

Willen jullie ons sponsoren?

Wij zijn dol op duursport, teamsport en muziek. Voor inspirerend doelen in één van deze categorieën, willen we hier zeker in meedenken.

Hebben jullie informatie voor mijn werkstuk/ spreekbeurt over architectuur?

Wat leuk dat je interesse hebt in architectuur! We hebben erg veel informatie en we helpen je graag verder. Je kunt ons bellen en vertellen waar je naar op zoek bent.

woonhuis, interieur
woonhuis, interieur
woonhuis, interieur