van visie naar praktijk

Wie bent U? Dat is de centrale vraag bij het vormgeven van uw huisvesting. Uw werkplek en de plek waar u uw cliënten ontvangt, zijn uw visitekaartje en weerspiegelen uw identiteit. Als u zich thuis voelt, efficiënt kunt werken en uw gasten en cliënten een warm welkom kunt bieden, hebben wij ons doel bereikt.


Onze vakkennis en waarden staan aan de basis van de manier waarop we de huisvesting van uw organisatie vormgeven. Dat doen we vanuit de overtuiging en de wetenschap dat een goed vormgegeven omgeving de beste investering is in marketing en public relations.

uw project in 4 stappen

Meer dan de som der delen

 

Hoe wilt u wonen of werken en uw gasten of cliënten ontvangen? Wat maakt uw bedrijf uniek? Kortom: wie bent u?  Die vragen staan bij ons centraal. U wilt meer dan een mooi gebouw of een prettig interieur. U wilt uw eigen plek, die laat zien wie u bent.

XS architecten onderzoekt het effect van ruimte en vormgeving op gedrag en gebruikt die kennis om gebouwen te creëren die bijdragen aan uw welbevinden. Als u een bedrijf hebt, zullen we ons verdiepen in uw processen en kijken hoe we die optimaal kunnen inrichten. Daarbij gebruiken we onze kennis van looplijnen, ruimtegebruik en routing. Maar ook bij het ontwerp van een huis staat de manier waarop u leeft centraal. Door ons daar in te verdiepen maken we van een mooi huis ook úw huis.

Vanuit onze uitgebreide ervaring in de horeca hebben we een effectieve en praktische methode ontwikkeld om projecten te realiseren. Daarbij doorlopen we vier vaste stappen.

XS staat voor extra space - de ruimte die u ervaart als een gebouw logisch en slim in elkaar zit.

WAAROM

Bouwen is een complex proces, waarin veel vakgebieden samenkomen. De keten van producent - tussenhandel - leverancier - installateur - (onder)aannemer is ondoorzichtig. XS architecten heeft als doel deze keten transparant te maken voor de opdrachtgever. Dit doen we als onafhankelijke partij, in lijn met de BNA gedragscode.

Continu

XS architecten werkt onder andere samen met Continu als intermediair.